donderdag 23 september 2010

Ophef

Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid, zei de koningin in de troonrede. Zo is het maar net. Het openbaar bestuur moet onberispelijk zijn. Politieke ambtsdragers maken onafhankelijke afwegingen en houden hun privébelang en de publieke zaak netjes gescheiden.

De gemeenteraad vergaderde dinsdag vertrouwelijk over een voorstel van Gouda Positief om een extern onderzoek in te stellen naar de integriteit van de burgemeester, naar aanleiding van een vermeende stroom van geruchten in de stad. De burgemeester bouwde een tweede huis in Ghana. Na zijn pensioen wil hij daar (deels) gaan wonen om ontwikkelingswerk te doen. Gouda Positief stelt dat er aanwijzingen zijn dat de burgemeester zijn positie heeft misbruikt en dat er van alles en nog wat niet in de haak is. De gemeenteraad reageerde geschokt. Zulke ernstige beschuldigingen moet je serieus nemen en zorgvuldig onderzoeken.

Welke signalen kreeg Gouda Positief? Wat zijn de beschuldigingen precies? Wie heeft deze beschuldigingen geuit? Alle fracties in de gemeenteraad wilden het naadje van de kous weten. Jan de Laat van Gouda Positief antwoordde dat zijn fractie contact heeft met één of meer klokkenluiders die gewag hebben gemaakt van allerlei zaken. Het was evenwel niet mogelijk om daar meer over te zeggen want dan zouden die klokkenluiders in de problemen geraken.

U vraagt ons een onderzoek in te stellen, wat wilt u onderzoeken? Gaat het om omkoping? Corruptie? Iets met bestemmingsplannen, vroeg Wim Hillenaar (CDA). ‘Ik kan er niets over zeggen,’ antwoordde Jan de Laat. ‘Elke informatie die ik prijsgeef, is direct naar onze bron herleidbaar.’ Rogier Tetteroo (PvdA) begreep het niet. ‘Hoe gaat dit dan straks bij dat onderzoek, is uw bron dan wel bereid om een (notariële) verklaring af te leggen?’ Welnu, dat wist de fractie van Gouda Positief eigenlijk niet. Of er – afgezien van een onbekend verhaal van één of meer onbekende zegslieden – ook belastende stukken op papier beschikbaar zijn, werd evenmin duidelijk. Desondanks wilde Gouda Positief een onderzoek. ‘Als er dan niets uit komt zijn wij de eerste om te zeggen: zand erover,’ zei Jan de Laat. Toch fideel van hem.

‘Verplaatst u zich nu even in de onderzoeker. Welke onderzoeksvragen geven wij hem mee? U kunt toch wel een klein tipje van de sluier lichten,’ probeerde Hillenaar opnieuw. Weer geen antwoord, anders dan dat het boze gerucht van onduidelijke aard moest worden ontzenuwd. Een onafhankelijke, externe deskundige moet aantonen dat de burgemeester niets valt te verwijten. Schuldig, tenzij zijn onschuld is aangetoond.

De gemeenteraad (met uitzondering van de fractie van Trots op Nederland) kwam tot de slotsom dat er geen belastende feiten zijn die een onderzoek naar de integriteit van de burgemeester rechtvaardigen. In de online Krant van Gouda (eigendom van Jan de Laat van Gouda Positief)verscheen al snel een stukje met een plaatje van een ‘Goudse kaasstolp’ dat suggereert dat de gemeenteraad een geweldig schandaal in de doofpot stopt. Binnen een paar minuten meldden zich de eerste reaguurders. Eerst een zekere Ans en even later liet ook een zekere Dick al wat er borrelde in zijn onderbuik de vrije loop.

Arme Beatrix. Arme Wim. Respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Zooo 2009.